Video: Rem Koolhaas bài giảng, mở Milstein Hall 888

Video: Rem Koolhaas bài giảng, mở Milstein Hall
chỉ gần đây, tác giả của kiến trúc video blog chia sẻ với chúng tôi một đoạn video vào bài giảng đối tác Rem Koolhaas sáng lập của OMA khiến ông ở Đại học Cornell vào ngày 20 tháng 10. Bài giảng của ông đã được đưa ra nhân dịp mở Milstein Hall, phần mở rộng mới để khoa kiến trúc, nghệ thuật và kế hoạch được thiết kế bởi OMA. 
phai-thực-hành-bằng-cách-sử-dụng-một-tấm-hàng-đầu
Video: Rem Koolhaas bài giảng, mở Milstein Hall

Comments