Video: Mực nước Chicago ArchDaily 293


mới đã hoàn thành theo tinh thần của không gian, bộ phim trên màn hình cadence giờ cao điểm buổi sáng phản ánh những nhịp điệu của sông Chicago, nhưng làm thế nào thường chúng tôi cho phép con sông để phản ánh một nháy mắt lang thang từ chúng tôi? Này "nháy mắt" nhằm mục đích mang đến cho ánh sáng tiềm năng của Chicago của xã hội dưới sử dụng, dung dịch động mạch. 
'Mực nước', ủy quyền bởi Phil Enquist (Skidmore, Owings & amp; Merrill) ở giao lộ với phòng thu cùng tên tại GSD Harvard cho mùa thu 2011 cho phép học sinh để khám phá những thực tế của ba các trang web cùng chi nhánh phía nam của sông và nghĩ ra cách để làm cho nó phù hợp hơn với công chúng. 
làm-thế-nào-để-có-được-một-hợp-đồng-cuốn-sách-412
Video: Mực nước Chicago   ArchDaily

Comments