Video: Michael Graves đồ nội thất cho sức khỏe vốn 908

Video: Michael Graves đồ nội thất cho sức khỏe vốn
chúng ta đã nói rất nhiều gần đây về Michael Graves, thương chiến binh nhà dự án của mình và suy nghĩ của mình trên các thiết kế phòng bệnh viện, đề cập đến một thời gian ngắn về sáng kiến của mình để tạo ra tuyệt đẹp và chức năng đồ nội thất cho bệnh viện. Video này có một cái nhìn sâu hơn về các đồ nội thất ngôi mộ đã thiết kế cho sức khỏe vốn, bao gồm các cuộc thảo luận và đánh giá bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 
ở-nhà-với-con-chó-và-thiết-kế-của-họ-26
Video: Michael Graves đồ nội thất cho sức khỏe vốn

Comments