Video: James Corner thời gian tạp chí đổi trò chơi 794

Video: James Corner / thời gian tạp chí Game Changers
kiểm tra video tuyệt vời trên một trong chúng tôi yêu thích cảnh kiến trúc sư, James Corner. Tên là một trong tạp chí Time Game Changers "" sáng tạo và giải quyết vấn đề cảm hứng thay đổi ở Mỹ"-hàng ngàn người đã rất thích của góc làm việc trên đường dây cao, và chúng tôi rất vui mừng để theo dõi tiến trình của góc tại khớp giành chiến thắng với SOM trên Cornell của NYC Công nghệ trong khuôn viên trường. Nhà kho video ánh sáng theo góc của triết lý về cảnh quan và không gian công cộng như thế nào là một thành phần xác định của không gian đô thị. "... Như nhà thiết kế, bạn mang lại một cảm giác lạ thường của lạc quan và niềm tin... và khả năng của các thiết kế tốt để biến đổi những gì có thể được coi như tiêu cực để một cái gì đó rất tích cực,"giải thích góc. Nhìn chung, chúng tôi tìm thấy cảm hứng video và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó! 
pantone-đang-phát-triển-một-màu-tím-hoàng-tử-chính
Video: James Corner   thời gian tạp chí đổi trò chơi

Comments