Video: David Rockwell ArchDaily 169

Được biết đến trên thế giới hơn là một trong những kiến trúc sư sáng tạo và có ảnh hưởng nhất, David Rockwell là chịu trách nhiệm cho một số trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của kiến trúc thế giới-từ The Kodak Theatre, nhà hàng Nobu, W Union Square Gordan Ramsay London mê cung. Ở đây, Rockwell treo ra với Crane.TV tại feat mới nhất của ông, The Elinor Bunin Monroe phim Center ở New York và nói với chúng tôi về thiết kế của mình, chịu ảnh hưởng bởi người mẹ diễn viên múa và tại sao đặt thiết kế sẽ luôn luôn là tình yêu của mình. 
dịch-vụ-bảo-hành-sản-phẩm
Video: David Rockwell   ArchDaily

Comments