Video: Brooklyn Bridge John Roebling Great tại 880

Video: Brooklyn Bridge / John Roebling / tuyệt vời tại
kiểm tra tuyệt vời tại clip trên cầu Brooklyn, một trong những kỳ công cơ sở hạ tầng tuyệt vời của New York. Xây dựng cây cầu là một chuyện gia đình vì nó được thiết kế bởi John Roebling trong thập niên 1860 cuối và sau đó hoàn thành bởi con trai và con dâu của ông. Một trong những phải tưởng tượng của New York "skyline" của những năm 1800 tới hoàn toàn hiểu những sự đổi mới và tầm quan trọng của một dự án lớn. Để biết thêm về Roebling của cầu, hãy chắc chắn để xem phạm vi bảo hiểm quảng cáo kinh điển của chúng tôi. 
loại-mới-nhất-của-màu-xanh-lam-là-rực-rỡ-282
Video: Brooklyn Bridge   John Roebling   Great tại

Comments