SWAN POM Arch và Scheiwiller Svensson kiến trúc sư 903


SWAN / POM Arch và kiến trúc sư Svensson Scheiwiller
Stockholm-dựa Petrén Merom kiến trúc sư và Scheiwiller Svensson văn phòng kiến trúc sư đã thiết kế SWAN, tại Gävle, Thuỵ Điển. 
này 150 mét cao xây dựng sẽ bao gồm văn phòng, khách sạn, hội nghị và khu dân cư dịch vụ. 
thông tin thêm tại đây (trong tiếng Thụy Điển). Thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 
20-sơn-màu-sắc-có-thể-tăng-gấp-đôi-như-baby-tên
SWAN   POM Arch và Scheiwiller Svensson kiến trúc sư

Comments