SOM launches Los Angeles Design Studio 493

SOM launches Los Angeles Design Studio
Craig Hartman, FAIA, các đối tác thiết kế văn phòng San Francisco của SOM, nói, "chúng tôi muốn là một phần của các cuộc đối thoại trong LA – rất quan trọng văn hóa và Trung tâm tài năng và một thành phố làm trung tâm thiết kế đa dạng. Michael, Paul và Jose dẫn studio của chúng tôi,"Hartman vẫn tiếp tục," chúng tôi sẽ là một phần của cuộc đàm thoại và có thể cộng tác có ý nghĩa với đồng nghiệp và các tổ chức mà chúng tôi đã biết đến trong nhiều năm qua. 
Hoa hồng mới của UCLA y tế giáo dục xây dựng mới mà sẽ trở thành một điểm nhập cảnh cho khuôn viên trường và trường y khoa, một dự án hỗn hợp sử dụng mới tại UC Santa Barbara và một tòa án mới cho tòa án Superior California, San Diego, mà sẽ bao gồm lớn nhất trong tiểu bang. Tìm thêm thông tin ở đây. 
đáp-ứng-nhà-của-tháng-cho-tháng-12-năm-2009-495
SOM launches Los Angeles Design Studio

Comments