Oslo Opera House thắng giải thưởng Mies van der Rohe 760

Oslo Opera House thắng giải thưởng Mies van der Rohe
công ty kiến trúc Na Uy Snøhetta đã giành được các kiến trúc Mies van der Rohe giải thưởng cho Na Uy National Opera và Ballet ở Oslo (trước đây được trưng trên quảng cáo), Mies van der Rohe Foundation đã công bố Thứ tư ở Barcelona. 
giá trị giá 60.000 Euro (78.000 USD) được trao mỗi hai năm của liên minh châu Âu và nền tảng Mies van der Rohe tại Barcelona cho công trình hoàn thành trong hai năm trước đó. 
Seen tại TopNews. Bạn có thể xem các thí sinh khác ở đây. 
ánh-sáng-bằng-cách-thiết-kế-404
Oslo Opera House thắng giải thưởng Mies van der Rohe

Comments