Nhà tái tăng trưởng Pod đến trên trang web 354

Nhà tái tăng trưởng Pod đến trên trang web
một trong khi trước đây chúng tôi giới thiệu tái tăng trưởng Pod, một thiết kế mà đến như là một giải pháp cho những ngôi nhà nhiều hơn 750 bị phá hủy bởi các đám cháy không thể ngăn cản tại Úc, giết chết hơn 210 người thuộc bang Victoria. 
bạn Bến Edwards, từ kiến trúc sư Úc 1:1 công ty gửi cho chúng tôi một số hình ảnh của các Pod tái tăng trưởng cuối cùng đã đến trên trang web. 
để biết thêm chi tiết, bấm vào đây. Thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 
đi-văng-nổi-chiếc-ghế-giữ-bạn-73
Nhà tái tăng trưởng Pod đến trên trang web

Comments