Mới App Connects iPad để chương trình phần mềm 3D 751

Mới App Connects iPad để chương trình phần mềm 3D
Maide Inc vừa phát hành một ứng dụng điều khiển chương trình 3D qua mạng wifi từ các iPad. Các ứng dụng hiện đang làm việc với Maya, 3DS Max, Sketchup, tê giác và Solidworks (Beta). Công ty này chỉ là một bước tiến gần hơn để kiểm soát tất cả các phần mềm CAD thông qua ứng dụng đa cảm ứng. Xem video trên cho một bản demo trên app.
giải-pháp-không-gian-nhỏ-dự-án-ikea-ikea
Mới App Connects iPad để chương trình phần mềm 3D

Comments