Là intermediating mô hình triển lãm ArchDaily 735

Là intermediating mẫu triển lãm
từ the Kengo Kuma phòng thí nghiệm tại Đại học Tokyo, chúng tôi nhận được video này hiển thị một cuộc triển lãm kiến trúc có liên quan trên không gian trung gian và thử nghiệm kiến trúc lấy cảm hứng từ mẫu truyền thống Nhật bản chúng tôi mới trưng bày tại Tokyo, curated bởi Kengo Kuma, Matteo Belfiore và Salvator-John A. Liotta, mà là một phần của cuộc triển lãm hai và một loạt các hội thảo được tổ chức bởi The ý văn hóa Trung tâm của Tokyo trong concomitance với đại hội quốc tế UIA kiến trúc. 
một số chi tiết hình ảnh sau khi phá vỡ. 
giường ngủ
Là intermediating mô hình triển lãm   ArchDaily

Comments