Hội nghị chuyên đề Metropoles du sud 2012 260

Hội nghị chuyên đề Metropoles du sud 2012
loa:
Patrick Arotcharen, kiến trúc sư, Bayonne Frédéric Bonnet, kiến trúc sư, agence Obras, Paris Bertrand Lemoine, kỹ sư, kiến trúc sư, giám đốc của l'Atelier International du Grand Pari (s) Rudy Ricciotti, kiến trúc sư, Bandol Alejandro Zaera Polo, kiến trúc sư, Barcelone/Londres
chương trình:
09h 45-chào mừng đến 10h 00 — giới thiệu 10h 30 — Frédéric Bonnet 11h 30 — Bertrand Lemoine 12h 30-khởi động năm kiến trúc bởi DRAC 13h 00-14 h 30-ăn trưa 14h 30-Patrick Arotcharen 15h 30 — Alejandro Zaera Polo 16h 30 — Rudy Ricciotti 17h 30 — bế mạc cuộc tranh luận 18h 15 — kết luận
cho sự kiện này, đăng ký là bắt buộc: metropolesdusud@montpellier.archi.fr
thiết-kế-nhà-hiện-đại-joshua-tree-dome-house-103
Hội nghị chuyên đề Metropoles du sud 2012

Comments