Gọi để được đệ trình: BOFFO Hiển thị House 456

Gọi để được đệ trình: BOFFO Hiển thị House
Courtesy of BOFFO
BOFFO hiện nay là việc chấp nhận bản đệ trình thông qua tháng 3 cho nghệ thuật & amp; thiết kế nội thất, sản phẩm và nhiều hơn nữa để sắp xếp tại nhà của họ Hiển thị mở tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2012. Triển lãm BOFFO Hiển thị House sẽ cầu nghệ thuật và thiết kế thông qua việc cài đặt trưng bày thiết kế và các nghệ sĩ trong một khung cảnh khu dân cư với mục tiêu của việc tạo ra một kinh nghiệm sâu sắc và có liên quan, đại diện cho cuộc sống hiện đại tại Manhattan trực quan hấp dẫn điểm đến. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
hiện-đại-thiết-kế-nội-thất-nội-thất-trang-trí
Gọi để được đệ trình: BOFFO Hiển thị House

Comments