Di chuyển trường Triển lãm ArchDaily 356

Triển lãm "Di chuyển trường"
phép của xây dựng Trust quốc tế
xây dựng Trust quốc tế sẽ lưu trữ một cuộc triển lãm của trường bền vững, mô-đun, điện thoại di động thiết kế cho dân nhập cư và tị nạn tại một cửa sổ POP lên không gian mở để công chúng nói chung từ 10 am - 7 pm vào Oxford St, London từ ngày 3-10. 
sự kiện này sẽ giới thiệu các thiết kế chiến thắng và lọt vào danh sách từ cạnh tranh "Miến điện 4 trường" tại của họ. Triển lãm sẽ mời một loạt các phân biệt các kiến trúc sư và nhà thiết kế tham dự mà sẽ tiếp tục mở rộng sự tiếp xúc của các mẫu thiết kế tuyệt vời và tiếp tục hỗ trợ cho dự án "Trường học 4 Miến điện" của họ. 
4-màu-makeover-makeover-xây-dựng-giấc-mơ-mỹ-157
 Di chuyển trường  Triển lãm   ArchDaily

Comments