Cuộc thi thiết kế quốc tế nhà thụ động 817

Cuộc thi thiết kế quốc tế thụ động nhà
Courtesy of Passive House Bulgaria
bị động House Bulgaria mới tung ra một cuộc thi thiết kế quốc tế cho một ngôi nhà thụ động gần Sofia, Bulgaria. Mục tiêu chính với cuộc thi này là để thử thách các cộng đồng kiến trúc thiết kế đề xuất sơ đồ thiết kế cho một năng lượng thấp, giá cả phải chăng, một gia đình nhà, để tập trung sự chú ý kiểu mới này của tòa nhà hiệu quả năng lượng khu vực và thúc đẩy thiết kế và xây dựng nhà thụ động ở Bulgaria. Đăng ký được mở cho đến khi hạn chót thi vào ngày 16 tháng 3. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
metropolitan-home-julyaugust-2008-304
Cuộc thi thiết kế quốc tế nhà thụ động

Comments