Columbia tòa nhà thông minh dự án Think Tank 917

Columbia tòa nhà thông minh dự án Think Tank
Courtesy of GSAPP
diễn ra tại Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại thực vật quyền lực ở Toronto, Columbia và xây dựng trí tuệ dự án Think Tank do tổ chức trường đại học Kiến trúc, quy hoạch và bảo quản (GSAPP). Với chủ đề 'Nguồn lực trán,' của Think Tank Thứ 7 ở Toronto vào tháng 1-5:3opm sẽ liên quan đến việc xem xét lại tương lai của ngành công nghiệp xây dựng thành bốn 60-phút phiên tiếp theo cuộc thảo luận bàn tròn. Các cuộc thảo luận bảng cho sự kiện này bao gồm các tài liệu và quy trình, hội đồng và hệ thống, thiết kế và phát triển, và phát triển và chính sách. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
coworking-space-fuigo-mở-văn-phòng-thiết-kế-442
Columbia tòa nhà thông minh dự án Think Tank

Comments