Cạnh tranh để thiết kế một tính năng tại lều London 815

Cạnh tranh để thiết kế một tính năng tại lều London
Mafoombey bởi Martti Kalliala và Esa Ruskeepää
lều London đang nắm giữ một cuộc cạnh tranh cung cấp 4 tính năng miễn phí không gian trong Hiển thị của họ, 'Thiết kế tính năng tại lều London', kiến trúc sư và nhà thiết kế người có một thiết kế hoặc khái niệm mà họ muốn giới thiệu đến 20.000 du khách của họ. Mục đích của họ là để punctuate các sảnh với cài đặt hấp dẫn cũng là môi trường ba chiều rõ ràng chứng minh khái niệm được lựa chọn; cho dù đó là màu sắc, vật liệu, ánh sáng, tương tác của con người, sự đa dạng v.v.. Khái niệm có thể phức tạp hay đơn giản, nhưng phải được rõ ràng hiển nhiên trong tiến trình cài đặt. Hạn nộp hồ sơ là 16 tháng 3. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của họ ở đây. 
nhà-trang-trí-một-chiết-trung-manhattan-căn-hộ
Cạnh tranh để thiết kế một tính năng tại lều London

Comments