Xin chào cuộc sống kinh nghiệm lai 516

Các đối tác phát triển sáng tạo, Eli Karp của tối cao xây dựng, xin chào cuộc sống tương lai kinh nghiệm
với nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, Edin Velez, để giới thiệu nghệ thuật video hấp dẫn trong techno-chic condo lofts. Quầy lễ tân mở cửa sẽ là ngày thứ năm tháng 4 2, từ 7:00 đến 10:00:00 tại The Sydney, một tòa nhà Xin chào sống, nằm tại số 957 Thái Bình Dương tại Prospect Heights, Brooklyn. Kiểm tra cho sự kiện này sẽ tại The Madison, tọa lạc tại 925 Pacific Street. Du khách được mời đến xem Velez tại nơi làm việc và trở thành các môn học nghệ thuật trong một video đặc biệt đặc trưng với các cặp vợ chồng hôn. 
tài sản có thể được tìm thấy ở đây. Biết thêm thông tin ở đây. 
giường ngủ gỗ
Xin chào cuộc sống kinh nghiệm lai

Comments