Video: Thư viện của Birmingham Timelapse 624

Video: Khai trương thư viện Birmingham Timelapse
vào năm 2013, thư viện Birmingham sẽ là một điểm đến văn hóa chính mới, viết lại những cuốn sách cho thư viện công cộng của thế kỷ 21. Thiết kế bởi kiến trúc sư quốc tế Mecanoo, thư viện Birmingham sẽ nằm ở thành phố Centenary Square. Gần đây, tác giả của blog kiến trúc video chia sẻ với chúng tôi video của mình mất hiệu lực thời gian của tòa nhà. 
tồi-tệ-nhất-sơn-màu-sắc-xấu-xí-nhà-màu-sắc-theo
Video: Thư viện của Birmingham Timelapse

Comments