Video: Swarming Nano Quadrotors bay trong đội hình 846

Video: Swarming Nano Quadrotors bay trong đội hình
bạn có thể nhớ chúng tôi phủ sóng trên các triển lãm bay lắp ráp kiến trúc bởi Gramazio & amp; Kohler và Raffaello D'Andrea, phối hợp với ETH Zurich, mà đặc trưng một đội bay mục tiêu giả lập xây dựng một cơ cấu kiến trúc quy mô của một cao 600m "dọc ngôi làng" ra khỏi khối bọt. Vâng, kiểm tra này ra! Roboticists tại Đại học Pennsylvania nắm phòng thí nghiệm, cùng với các nhà phát triển Kmel Robotics, đã tạo ra các Nano Quadrotors tự trị có khả năng bay trong hình thành và hoàn hảo thực hiện các thao tác phức tạp. Hãy tưởng tượng những khả năng! 
tài liệu tham khảo: Wired, nắm phòng thí nghiệm tại Đại học Pennsylvania
nhiếp-ảnh-gia-người-mỹ-sharon-core-294
Video: Swarming Nano Quadrotors bay trong đội hình

Comments