Video: Skyline Melissa Godoy Nieto 271

Video: Skyline / Melissa Godoy Nieto
Melissa Godoy Nieto biến đổi này không gian nội thất với một loạt các thành phố skylines cài đặt được thực hiện từ tay nhuộm màu sợi. Cài đặt đầu tiên này đại diện cho đường chân trời thành phố New York. Melissa Godoy Nieto hiện đang dựa ở Brooklyn, New York. Cô cử nhân trong các thiết kế công nghiệp từ Pratt Institued và là đồng sáng lập của The thơ câu lạc bộ nghệ thuật không gian. 
paris-biệt-thự-với-hồ-bơi-lấp-lánh-177
Video: Skyline   Melissa Godoy Nieto

Comments