Video: SCI-Arc Robot House ArchDaily 390

Nguồn liên kết
Video: giới thiệu SCI-Arc Robot House
SCI-Arc của ngôi nhà Robot (mùa xuân 2011)-một phòng thí nghiệm robot đa chức năng cho phép các thăm dò kỹ thuật sản xuất tiên tiến, thao tác của các vật liệu công nghệ cao, và rất nhiều các phương pháp mô phỏng-đã mang về một thành phần mới và hấp dẫn cho các trường học. Thiết kế bởi giảng viên Peter Testa và sân bay Devyn Weiser, mục tiêu chính của nó là sự tiến bộ của nền tảng thế hệ tiếp theo cho thử nghiệm và suy đoán tương lai của kiến trúc. 
Staübli nhà nước-of-the-art hệ thống robot được đặt trong một căn phòng nghiên cứu tăng gấp đôi chiều cao 1.000 sqf giữa không gian studio và các cửa hàng. Do tính chất công việc đang được sản xuất tại SCI-Arc, nó sẽ được thú vị để xem các dự án mới tận dụng đầy đủ của ngôi nhà Robot và liền kề Robotics & amp; Mô phỏng Lab.
nguồn-ánh-sáng-178
Video: SCI-Arc Robot House   ArchDaily

Comments