Video: Sân vườn lãng mạn tham số Subarquitectura 865

Video: Parametric Sân vườn lãng mạn / Subarquitectura
Subarquitectura biến một vòng xoay thành một không gian công cộng với các khu vườn lãng mạn Parametric tạo ra một hệ thống các con đường dẫn đến một trạm xe điện ở Alicante, Tây Ban Nha. Thiết kế tham số chứa cho cây hiện tại trong khi thiết lập 32 cách độc đáo mà các nền tảng có thể được đạt đến. Mỗi nền tảng là mũ với một Lighting rỗng, phục vụ như là một định danh cho các trạm trong khi phá vỡ quy mô cho các du khách. Làm theo liên kết này để biết thêm thông tin về dự án. 
màu-sắc-nhà-sai-lầm-trang-trí-sơn-màu-mẹo-369
Video: Sân vườn lãng mạn tham số   Subarquitectura

Comments