Video: OMA tiến triển lãm ArchDaily 560

Video: OMA/tiến triển lãm
video này tính năng một cuộc phỏng vấn độc quyền với Rem Koolhaas bởi BD trực tuyến thảo luận về sự ra mắt ngày 6 tháng 10 'Triển lãm OMA/tiến bộ' tại Barbican Art Gallery. Giám tuyển và được thiết kế bởi cánh quạt, một tập thể dựa trên Belguim, thành viên Maarten Gielen và đối tác sáng lập OMA Rem Koolhaas thảo luận về tầm quan trọng này lúc trước lớn, những câu chuyện đang được nói, và những khám phá cánh quạt thực hiện sau khi có một điều duy nhất và không nghe ' đằng sau cảnh truy cập OMA-câu hỏi thẳng thắn và xem xét các tài liệu từ lưu trữ của OMA văn phòng. 
sự ra mắt của triển lãm trùng với tuần qua mở Trung tâm của Maggie ở Gartnavel, Glasgow và trụ sở ngân hàng Rothschild tại London cuối năm nay. Triển lãm OMA/tiến trình sẽ chạy qua ngày 19 tháng 1 năm 2012. 
vấn-đề-với-sơn-tối-tăm-mà-không-ai-nói-về-ưu-điểm
Video: OMA tiến triển lãm   ArchDaily

Comments