Video: Nhà thờ Notre du Haut 124

Video: Nhà thờ Notre du Haut
đặc biệt nhờ độc giả của chúng tôi, Danielle Bakkes, Tjeerd Hermsen, Rudi Koster, Viet Le, Wouter Rooijackers và Kor Zijnstra từ Viện Hàn lâm kiến trúc Arnhem để chia sẻ video funky của họ vào nhà thờ Ronchamp với chúng tôi. Phim ngắn được biên soạn sau khi học sinh đã hoàn thành một hội thảo tại nhà thờ trở lại trong năm 2007. Bạn nghĩ gì về vòng quay thần bí của video? 
cách-bố-trí-ghế-sofa-phòng-khách-đập-tan-cái
Video: Nhà thờ Notre du Haut

Comments