Video: Netscape: 2011 SCI-Arc tốt nghiệp Pavilion 845

Video: Netscape: 2011 SCI-Arc tốt nghiệp Pavilion
như the SCI-Arc sinh viên hoàn thành dự án luận án của họ mỗi ngày, họ tham gia giảng dạy trong một nghi lễ hàng năm xây dựng một gian hàng tạm thời sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp năm đó. Sản xuất bởi chúng quá Productions, video này tài liệu sự phát triển và chế tạo của Netscape, Pavilion tốt nghiệp SCI-Arc 2011 bởi Oyler Wu hợp tác và các sinh viên của SCI-Arc. Xem phạm vi bảo hiểm pavilion năm 2011 ở đây chi tiết của ArchDaily. 
một-đi-bộ-trong-tủ-quần-áo-là-một-sự-lãng-phí
Video: Netscape: 2011 SCI-Arc tốt nghiệp Pavilion

Comments