Video: MiniLook Kiev ArchDaily 158


do sự phổ biến của cuối cuối tuần video khám phá Little Big Berlin, chúng tôi trình bày cho bạn video này ngừng chuyển động nắm bắt một ngày mùa xuân ở thành phố Kiev. Tạo bởi các nghệ sĩ Hội đồng quản trị dựa trên Tel Aviv Efim Graboy & amp; Daria Turetski, MiniLook Kiev làm nổi bật sự chuyển động của thành phố đầy màu sắc. Trong một khóa học năm ngày và 2 đêm, các nghệ sĩ chiếm được 25.000 hình ảnh chỉ để chọn 4.500 Khung chỉnh sửa cuối cùng. 
âm nhạc: Adam Burns / Jez Burns-có thể Hoa
chọn-màu-sắc-ghế-sofa-đẹp-cho-từng-loại-phòng
Video: MiniLook Kiev   ArchDaily

Comments