Video: Maggie Gartnaval bởi OMA 138

Video: Maggie Gartnaval bởi OMA
video độc quyền của Trung tâm của OMA Maggie BD trực tuyến tính năng đối tác OMA Ellen van Loon thảo luận về thiết kế cho các trung tâm chăm sóc bệnh ung thư. Dẫn đầu bởi OMA đối tác Rem Koolhaas và Ellen van Loon với các liên kết trong phí Richard Hollington Maggie Gartnaval khai trương Trung tâm nằm ở Glasgow vào ngày hôm nay. 
Ellen van Loon chia sẻ, "tôi rất thích thiết kế như vậy xuất sắc môi trường với đội bóng này rất tận tụy và cảm hứng của nhà thiết kế và các nhà thầu. Trình tự không gian là một hổ tương tác dụng của sự cởi mở, rút lui và hỗ trợ để làm cơ sở cho Maggie của chương trình."
cách-làm-sạch-ghế-da-màu-trắng
Video: Maggie Gartnaval bởi OMA

Comments