Video: " Kiến trúc xuất khẩu Tạo ra ở bang Steiermark " 683

Video: "kiến trúc xuất khẩu"Tạo ra ở bang Steiermark"
A dự án hợp tác bởi KMKG Studio và OchoResotto, các kiến trúc xuất là một dự án video từ CIS [sáng tạo ngành công nghiệp của Styria, trụ sở tại thành phố Graz, Áo] nhằm mục đích làm cho Styrian kiến trúc được biết đến ở cấp độ quốc tế. Kiến trúc Styrian đã rất thích thành công đáng kể trong một bối cảnh quốc tế trong quá khứ và Graz, Styrian thủ đô và là thành phố lớn thứ nhì của áo, gần đây đã là giải thưởng tittle UNESCO công nhận thành phố thiết kế. 
lịch-sử-điên-đằng-sau-màu-sắc-yêu-thích-của-bạn
Video:

Comments