Video: Glassworks Krueck + Sexton 181

Video: Glassworks / Krueck + Sexton
Ron Krueck, Mark Sexton và Tom Jacobs Krueck + kiến trúc sư Sexton nói về mối quan hệ của họ, và khám phá với, kính qua ống kính của ba dự án sáng tạo: nhà minh bạch, Vương miện Đài phun nước trong công viên thiên niên kỷ và Spertus Institute of Jewish Studies ở Chicago. 
Video nghệ thuật: tinh thần không gian
ghế-sofa-da-thật-xu-hướng-lựa-chọn-sofa-cao-cấp
Video: Glassworks   Krueck + Sexton

Comments