Video: đằng sau hậu trường với kiến trúc sư Ron Arad 879

Video: Đằng sau hậu trường với kiến trúc sư công cụ Ron Arad
Ron Arad và Asa Bruno BD chào mừng đến với phòng thu của họ cho một cái nhìn độc đáo vào các hoạt động bên trong của thực tế của họ. Năm 1981, Ron Arad thành lập xưởng thiết kế đầu tiên của mình ' một ltd ". Trong những năm qua, thực tế đã phát triển thành kiến trúc sư Ron Arad và đã trở thành được biết đến với đặc tính độc đáo những thách thức các mối quan hệ giữa hình thức và chức năng. 
bạn có thể nhận thấy Ron Arad mũ không bình thường. Ông cũng được biết đến với thiết kế mũ lập dị của mình chắc chắn phù hợp với phong cách chữ ký của ông. 
tài liệu tham khảo: BD
thạc-sĩ-màu-46
Video: đằng sau hậu trường với kiến trúc sư Ron Arad

Comments