Video: 3D vẽ máy ArchDaily 307

Video: 3D vẽ máy
hai nghệ sĩ trẻ Ryan và Trevor Oakes đã giới thiệu một cách độc đáo cho bản vẽ bằng cách sử dụng một máy vẽ 3D sẽ hỗ trợ trong tái trình bày xem trước của mắt. Các máy tính được phát triển như một thăm dò của bản chất của tầm nhìn với một mục tiêu để tái tạo thực tế trong tỷ lệ chính xác và quan điểm. Các nghệ sĩ giải thích làm thế nào máy tính hoạt động; bằng cách hạn chế tầm nhìn của cảnh để một mắt và khác để vẽ hình ảnh trên giấy lõm, một ảo ảnh xảy ra nơi các giấy trở nên minh bạch, rendering một hiệu ứng mà bạn chỉ đơn giản truy tìm cảnh ở phía trước của bạn. Nó là một thú vị đưa vào việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật với kết quả chính xác đáng kinh ngạc. Kiểm tra các video cho trình bày của họ. 
thiết-kế-nội-thất-millennial-thu-chết-501
Video: 3D vẽ máy   ArchDaily

Comments