Đường phố công trình triển lãm ArchDaily 298

Courtesy of Australian Institute of cảnh quan kiến trúc sư
đường WORKS, một sáng kiến của viện Úc của kiến trúc sư cảnh quan (AILA NSW), là một cuộc cạnh tranh để tạo ra các cài đặt tạm thời biến đổi theo sử dụng tại toàn bộ khu vực chung vào những nơi nhộn nhịp. Một cuộc triển lãm của các mục nhập 67, họ nhận được từ các kiến trúc sư cảnh quan, kiến trúc sư, nghệ sĩ & amp; nhà thiết kế từ 8 quốc gia hiện nay trên tại Customs House ở Sydney. 
6 các mục sẽ được thực hiện trong không gian công cộng xung quanh thành phố Sydney, ra mắt ngày 21 tháng 10 như là một phần của Lễ hội Sydney kiến trúc và tại chỗ cho đến giữa tháng năm tới. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của họ ở đây. 
triệu-đô-la-danh-sách-ryan-serhant-416
Đường phố công trình triển lãm   ArchDaily

Comments