UFO kiến trúc ArchDaily 70

EUA / Los Angeles "biếu không của Mário N. Rangel
trên thế giới này... thiết kế cho người chưa biết. Khả năng thiết kế là vô tận và vô hạn khi nói đến UFO! Tác động rộng lớn của ufology kiến trúc trên thế giới là một khám phá thú vị. Tài liệu hướng dẫn của một số trong những mẫu thiết kế được thể hiện ở đây trong bộ sưu tập này. Những hình ảnh chứng minh như thế nào khái niệm thiết kế bởi nhiều kiến trúc sư đã được thúc đẩy bởi UFO lấy cảm hứng từ những ý tưởng. Các hình ảnh chi tiết về UFO lấy cảm hứng từ thiết kế sau khi phá vỡ. 
cho một thư viện đầy đủ của hình ảnh, vui lòng truy cập trang web của tác giả Mário N. Rangel ở đây. 
hillside-nhà-đổi-mới-598
UFO kiến trúc   ArchDaily

Comments