Tạm thời Pavilion Mark Talbot + Tyler Survant 715

Tạm thời Pavilion / Mark Talbot + Tyler Survant
phép của Mark Talbot và Tyler Survant
trong gian hàng này tạm thời bởi Mark Talbot và Tyler Survant ngay bên ngoài của Louisville, Kentucky, kiểm soát sự va chạm của ruled bề mặt tạo ra cong lối đi và không gian giống như vault. Ngoài việc xác định một môi xã hội ở ngưỡng hồ nước và đất, gian hàng cung cấp bóng mát từ mặt trời mùa hè theo ngày và magnifies ánh sáng chiếu sáng bên dưới nó bởi đêm lửa trại. Thêm hình ảnh và mô tả dự án sau khi phá vỡ. 
cấu trúc độ bền kéo được tạo ra bởi máy bay cáp kéo dài giữa cây sẵn có. Các màng tế bào là aluminet, một nhà kính phản xạ và xốp lát tường, mà xuất hiện với thời gian trong ngày và thời tiết khác nhau: hoặc là bằng phẳng và sáng bóng hoặc trong mờ và lấp lánh. 
phép của Mark Talbot và Tyler Survant
giường-cho-trẻ-em-ý-tưởng-thiết-kế-phòng-ngủ-trẻ
Tạm thời Pavilion   Mark Talbot + Tyler Survant

Comments