Tái tư duy Thượng Hải năm 2012 cuộc thi ArchDaily 851

Tái tư duy Thượng Hải năm 2012 thi
Thiết kế 10 phép của
Thiết kế 10 công ty kiến trúc từ Thượng Hải và Hồng Kông là mời mọi người thuộc mọi lứa tuổi-kiến trúc sư, nghệ sĩ học sinh, tất cả những ai quan tâm – tham gia tại của họ mới bắt đầu cạnh tranh, Re-thinking Thượng Hải năm 2012. 
một phần thúc đẩy bởi các vấn đề phát triển bền vững sinh thái và xã hội của xã hội ngày nay, họ đang cố gắng để thay đổi cách mọi người cảm nhận kiến trúc tại Trung Quốc bằng cách cung cấp những giải pháp mới cho khu vực chứng kiến các chuyển đổi lớn trong quá khứ gần đây. Tất cả các mục phải được nộp bởi Tháng ba. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào trang web chính thức của họ ở đây. 
jean-paul-gaultier-furniture-roche-bobois-nghiên
Tái tư duy Thượng Hải năm 2012 cuộc thi   ArchDaily

Comments