REM Koolhaas Charlie Rose 109

REM Koolhaas Charlie Rose
ngày tháng mười 19 Charlie Rose phỏng vấn OMA lập đối tác Rem Koolhaas (xuất hiện thứ năm của ông trên Hiển thị). Phạm vi thảo luận từ Koolhaas' lãi suất hiện tại ở các vùng nông thôn, chứ không phải là thành phố, công ty của ông mới của hoàn thành dự án Milestein Hall ở Đại học Cornell, và sự ra mắt của cuốn sách Nhật bản dự án: sự trao đổi chất đàm viết với Hans Ulrich Obrist và biên tập bởi Kayoko Ota. Xem các cuộc phỏng vấn ở đây. 
các-cách-phân-biệt-sofa-da-thật-và-sofa-giả-da
REM Koolhaas Charlie Rose

Comments