Quảng cáo vòng lên: Tốt nhất từ Flickr phần LIX 438


quảng cáo Round Up: tốt nhất từ Flickr phần LIX
một căn nhà, một thư viện, một phòng trưng bày nghệ thuật, một dự án nhà ở và Gehry. Tất cả các phần của chúng tôi mới Flickr Round Up. Như mọi khi, hãy nhớ rằng bạn có thể gửi hình ảnh của bạn ở đây, và đừng quên theo chúng tôi thông qua Twitter và trang Facebook fan hâm mộ của chúng tôi tìm thấy nhiều tính năng hơn. 
các bức ảnh trên được chụp bởi Anna Mayrah Gregorczyk tại Auroville, Ấn Độ. Kiểm tra bốn khác sau khi phá vỡ. 
hình ảnh của George Rex / London, Anh:
hình ảnh của kiến trúc / đất / Barcelona, Tây Ban Nha:
ảnh bởi một thứ bơ / Auckland, Niu Di-lân:
hình ảnh của Vesper Hsieh / Ma-đrít, Tây Ban Nha:
pantone-màu-sắc-năm-2015-pantone-mùa-xuân-2015
Quảng cáo vòng lên: Tốt nhất từ Flickr phần LIX

Comments