Quảng cáo vòng lên: Tốt nhất từ Flickr phần LX 399

Quảng cáo Round Up: Các tốt nhất từ Flickr phần LX
chúng ta gần như tại 70.000 cho hồ bơi Flickr của chúng tôi! Như mọi khi, hãy nhớ rằng bạn có thể gửi hình ảnh của bạn ở đây, và đừng quên theo chúng tôi thông qua Twitter và trang Facebook fan hâm mộ của chúng tôi tìm thấy nhiều tính năng hơn. 
các bức ảnh trên được chụp bởi Vesper Hsieh ở Barcelona, Tây Ban Nha. Kiểm tra bốn khác sau khi phá vỡ. 
hình ảnh của kiến trúc sư nông dân Spillman / Bethlehem, Pennsylvania, Mỹ:
ảnh bởi Ximo Michavila / Tjibaou, New Caledonia:
hình ảnh của CorH / Antwerpen, Bỉ:
hình ảnh của samuel t ludwig / Béc-lin, Đức:
time-capsule-nhà-ở-palm-springs-218
Quảng cáo vòng lên: Tốt nhất từ Flickr phần LX

Comments