Quảng cáo vòng lên: Kiến trúc thể chế phần IX 799

Lưu hình ảnh này! 

+ 5
thời gian cho chúng tôi lựa chọn 9 trước đây nổi bật kiến trúc thể chế. Và chúng tôi có các dự án từ năm 2009 bạn có thể bỏ lỡ! Như Huanacu kho & amp; Văn phòng, đoạt giải của chúng tôi xây dựng của năm giải thưởng trong thể loại của họ. Hoặc đẹp Primo Estate Winery nằm ở Úc. Bạn không thể bỏ lỡ Camenzind Evolution Cocoon trong một công viên ở Thụy sĩ, hoặc tòa nhà văn phòng VDAB tại Bỉ. Kết thúc của chúng tôi lựa chọn, một dự án 38.000 m2: trụ sở chính của Unilever được thiết kế bởi Behnisch Architekten. 
ý-tưởng-thiết-kế-caetano-de-almeida-nghệ-thuật
Quảng cáo vòng lên: Kiến trúc thể chế phần IX

Comments