Quảng cáo khuyến cáo: Tốt nhất trong tuần 255

Quảng cáo khuyến cáo: Các tốt nhất của tuần

+ 5
có lẽ quan trọng nhất tin tức tuần trước, là một thực tế là chúng tôi chỉ có 8 ngày còn lại để bạn có thể đề cử dự án yêu thích của bạn cho chúng tôi xây dựng các giải thưởng năm. Bên cạnh đó, chúng tôi giới thiệu dự án tuyệt vời mà bạn có thể đã mất. 
hình ảnh chính của chúng tôi thuộc về một văn phòng xinh đẹp, xây dựng ở Sao Paulo được thiết kế bởi Isay Weinfeld. Đừng quên kiểm tra này nhà máy rượu tuyệt vời tại Bồ Đào Nha, ngôi nhà mới nhất của kiến trúc sư Hayashi Yoritaka ở Tokyo, đề nghị mới công bố chiến thắng cho PS1 ở New York và một trung tâm cho nghệ thuật tại Tây Ban Nha có thiết kế bắt đầu cách đây 10 năm. Tận hưởng! 
12-neon-phòng-không-trên-đầu-trang-185
Quảng cáo khuyến cáo: Tốt nhất trong tuần

Comments