Quảng cáo các cuộc phỏng vấn: Steven Holl, bảo tàng đại dương và Surf 929

Phỏng vấn quảng cáo: Steven Holl, bảo tàng đại dương và Surf
một bản xem trước của các cuộc phỏng vấn chúng tôi đã làm với Steven Holl. Trong phần này, ông mô tả mới khai trương bảo tàng đại dương và lướt sóng tại Biarritz, Pháp. 
Thiết kế bởi kiến trúc sư Steven Holl trong hợp tác với Solange Fabiao là lược đồ chiến thắng từ một cuộc thi quốc tế bao gồm các văn phòng của Enric Miralles/Benedetta Tagliabue, Brochet Lajus Pueyo, Bernard Tschumi và Jean-Michel Willmotte. 
chơ cho cuộc phỏng vấn đầy đủ! 
các hình ảnh của FG + SG Fernando Guerra và Sergio Guerra. 
đáp-ứng-nhà-của-tháng-cho-tháng-12-năm-2009-495
Quảng cáo các cuộc phỏng vấn: Steven Holl, bảo tàng đại dương và Surf

Comments