Pharmacophore: Kiến trúc Placebo ArchDaily 753

Pharmacophore: Kiến trúc Placebo
© Harrison Atelier, 2011
Storefront cho nghệ thuật và kiến trúc trình bày Pharmacophore: kiến trúc giả dược, các mới nhất trong một cơ thể ngày càng tăng của Harrison Atelier (HAt) hợp tác Bắc cầu thiết kế với hiệu suất. Tác phẩm dance-cài đặt mới được hình thành, dramaturged và đạo diễn bởi sáng lập HAt Seth Harrison, được thiết kế bởi đối tác của mình, Ariane Lourie Harrison, choreographed bởi Silas Riener và thực hiện bởi thành viên Merce Cunningham Dance ty Silas Riener, Rashaun Mitchell, Jamie Scott và Melissa Toogood. 
Cài đặt sẽ trên 22 tháng 11-12. Sự kiện này mở cửa từ 7:00 đến 21:00:00 ngày 22 tháng 11, sẽ bao gồm một hiệu quả tóm tắt lời trêu ghẹo"". Màn trình diễn đầy đủ sẽ diễn ra hàng đêm, ngày 25 – 30, lúc 7:00 P.M. và 8:30 chiều. Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin vé, vui lòng truy cập tại đây. 
35-bếp-sơn-màu-sắc-tốt-nhất-518
Pharmacophore: Kiến trúc Placebo   ArchDaily

Comments