Parsons presents 2009 luận án triển lãm 584

Parsons presents 2009 luận án triển lãm
Parsons The New School cho thiết kế vui mừng thông báo của nó lịch 2009 thesis Hiển thị kỷ niệm công việc của sinh viên tốt nghiệp. Trong suốt tháng của tháng, Parsons sẽ trình bày một loạt các cuộc triển lãm tại Sheila C. Johnson thiết kế Trung tâm và địa điểm trên khắp Manhattan, đại diện cho các tác phẩm cuối cùng của bậc đại học và sinh viên tốt nghiệp của mình. Công việc của sinh viên kiến trúc, thiết kế thông tin, thiết kế và quản lý, thiết kế và công nghệ, thời trang thiết kế, nghệ thuật, minh hoạ, tích hợp thiết kế, thiết kế nội thất, chiếu sáng, nhiếp ảnh, và chương trình thiết kế sản phẩm sẽ xem. 
để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
(hình ảnh của Maxine Nienow, nhiếp ảnh BFA)
benjamin-moore-2017-màu-của-năm-141
Parsons presents 2009 luận án triển lãm

Comments