Nhiếp ảnh: Dự án Wang Thục, bởi Clement Guillaume 938


nhiếp ảnh: dự án Thục Wang, bởi Clement Guillaume
trường hàng Châu / © Clement Guillaume
Taken bởi Clement Guillaume, hình ảnh trong bài đăng này bao gồm các dự án do giải Pritzker winner 2012, Wang Thục, kiến trúc sư Trung Quốc và người sáng lập nghiệp dư kiến trúc phòng thu. Các dự án đặc trưng ở đây bao gồm các trường hàng Châu, CIPA Nanjing, năm Squared Houses, Ningbo, Zhongshan Lu và dọc nhà. Dự án của Thục trình bày một cách tiếp cận hiện đại và tiến bộ thừa nhận truyền thống phong phú của kiến trúc Trung Hoa và là một trong những thành viên ban giám khảo cho các giải thưởng Pritzker nói, ' tạo ra một kiến trúc là vô tận và sâu bắt rễ trong bối cảnh của mình và nhưng universal.' Một bộ sưu tập các hình ảnh có thể được xem sau khi ăn. 
sofa phòng khách
Nhiếp ảnh: Dự án Wang Thục, bởi Clement Guillaume

Comments