Mexico Pavilion Shangai 2010 153

Mexico Pavilion / Shangai 2010
First Place
cuối tuần, ProMéxico công bố dự án chiến thắng cho cuộc thi quốc gia để thiết kế Pavilion Mexico ở Shangai 2010. 
vị trí đầu tiên đã được trao cho các khe cắm, Mónica Orozco, Moritz Melchert, Juan Carlos Vidal, Israel Álvarez, Mariana Tello và Édgar Ramírez, từ thành phố Mexico. 
vị trí thứ hai đã được đưa ra để đề xuất bởi Salvador Macías, Alejandro Guerrero, Margarita Peredo, Iván Orozco, Christian Delgado và Alejandro Arias Guadalajara. 
và hạng ba đề nghị Juan Carlos Seijo, Xavier Abreu và Alejandra Abreu, từ Mérida. 
thật không may, không có thêm hình ảnh cho các dự án chiến thắng. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây (trong tiếng Tây Ban Nha). Hình ảnh sau khi phá vỡ. 
chính-sách-bảo-hành-dài-hạn-an-tâm-sử-dụng-đồ
Mexico Pavilion   Shangai 2010

Comments