Lời tuyên thệ của chủ nghĩa hiện đại ArchDaily 93

Chủ nghĩa hiện đại, đang tâm âm thanh và có một sự hiểu biết vững chắc về những gì nên, đã long trọng thề bỏ qua các nhu cầu của người nghèo và dân chủ. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ không cố ý hoặc vô ý phát huy trang trí quá nhiều ưa chuộng bởi hương và minded. 
I, chủ nghĩa hiện đại sẽ vẫn còn tinh khiết, và riêng biệt, nới lỏng cà vạt của tôi, chỉ sau khi một vài đồ uống, hoặc khi cảm thấy thoải mái hoặc dưới ảnh hưởng của một khách hàng tiềm năng của cấu hình cao. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ được mới... một lần nữa. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ thể hiện nguyện vọng của các tầng lớp, giả sử họ tiếp tục để tài trợ cho những nỗ lực của tôi. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ phản ánh sự thật, như tôi đã định nghĩa nó. 
, chủ nghĩa hiện đại, sẽ có vẻ như tôi thẳng về phía trước, ngụ ý rõ ràng, hứa hẹn sự đơn giản và mất một thời gian dài để có được. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ tốt hơn mà không phải là chủ nghĩa hiện đại. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ tốn kém trong nỗ lực của tôi để được hiệu quả. 
tôi, chủ nghĩa hiện đại, của âm thanh tâm trí và cơ thể, sẽ có liên quan, tương đối nói. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ bắt đầu với một ý tưởng đơn giản, và sẽ nhắc nhở bạn về điều này khi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ là đáng tin cậy, trung thành, hữu ích, thân thiện, lịch sự, loại, vâng lời, vui vẻ, tiết kiệm, dũng cảm, sạch sẽ và HT, và luôn luôn giúp đỡ I.M. Pei qua đường. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ đơn giản, trừ khi, cho quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. 
I, chủ nghĩa hiện đại, sẽ là...

{cà phê với một kiến trúc sư}
hình ảnh là từ seier + seier photostream trên flickr (được sử dụng theo giấy phép creative commons)
9-phong-cách-sofa-đẹp-tuyệt-vời-cho-phòng-khách
Lời tuyên thệ của chủ nghĩa hiện đại   ArchDaily

Comments