Lloyd's xây dựng tham gia lớp I Elite 339

Lloyd's xây dựng tham gia lớp I Elite
© ArchDaily
lai Lloyd's of London xây dựng đã trở thành một tòa nhà vài hậu hiện đại được cấp lớp tôi liệt kê tình trạng, elevating tòa nhà để đầu 2,5% của tất cả các tòa nhà được liệt kê. Sau khi Richard Rogers và Renzo Piano thành công với lớn Trung tâm Pompidou Paris (1977), Rogers thiết kế Lloyd's xây dựng để thay thế cho công ty bảo hiểm gốc tổng hành dinh trong khu tài chính thời Trung cổ của Luân Đôn. Tòa nhà được hoàn tất vào năm 1986 sau tám năm xây dựng, yêu cầu các 33,510 mét khối bê tông, 30.000 mét vuông diện tích tấm ốp bằng thép không gỉ và 12.000 mét vuông diện tích kính xây dựng. 
tiếp tục đọc để biết thêm thông tin và hình ảnh. 
Danh sách được giới thiệu bằng tiếng Anh di sản và các quyết định đã được thực hiện bởi di sản bộ trưởng John Penrose. Dưới lớp tôi tình trạng ưu tú, các tòa nhà bây giờ có bảo vệ chống lại sự thay đổi không thích hợp hoặc phát triển, chia sẻ cùng một loại bảo vệ là St Paul's Cathedral và lâu đài Windsor. 
© ArchDaily
Rogers Stirk Harbour + đối tác thể hiện danh sách như là một vinh dự, nói "điều quan trọng để bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử và ý nghĩa, và công việc của Anh di sản là trung tâm đó. Nó cũng là về tầm quan trọng rất quan trọng cho các tòa nhà vẫn còn gian linh hoạt mà đáp ứng các nhu cầu thay đổi của những người sống hoặc làm việc ở đó. Anh di sản đã công nhận này, đảm bảo tinh thần của thiết kế ban đầu được giữ lại trong khi tòa nhà vẫn thích nghi trong tương lai."
© ArchDaily
Lloyd's of London là một trong vài nhà sau chiến tranh và cấu trúc được cấp lớp tôi liệt kê tình trạng, gia nhập Basil Spence Coventry Cathedral (liệt kê năm 1988), Norman Foster Willis Corroon xây dựng ở Ipswich (được liệt kê vào năm 1991) và cầu bảy (được liệt kê vào năm 1998). 
© ArchDaily
tài liệu tham khảo: The Guardian
george-nelson-triển-lãm-tại-yale-trường-kiến-trúc
Lloyd's xây dựng tham gia lớp I Elite

Comments