Lãnh thổ quan trọng Groundlab và Plasma Studio 890

Lãnh thổ quan trọng / Groundlab và Plasma Studio
mở cửa vào ngày mai tại AA, lãnh thổ quan trọng sẽ chia sẻ công việc của Groundlab và Plasma Studio-hai liên ngành công ty đẩy phong bì của mối quan hệ giữa và các biểu hiện của thiết kế cảnh quan và kiến trúc. Tiến trình cài đặt sẽ chia sẻ các công ty hàng đầu dự án, như Xian International Horticultural Expo mà chúng tôi đã bao phủ rộng rãi vào quảng cáo, bằng cách sắp xếp một trang lưới của hộp ánh sáng bao phủ với các bản vẽ kỹ thuật. Tổ chức của tiến trình cài đặt sẽ giới thiệu các chủ đề cơ bản của thực tiễn, cụ thể là phương pháp tiếp cận hệ thống và preoccupation với lưới, đất và bối cảnh của họ. Triển lãm sẽ được chạy qua 11 tháng 2. 
phổ-biến-nhất-màu-sơn-ngoại-thất-188
Lãnh thổ quan trọng   Groundlab và Plasma Studio

Comments